Mācīties sertifikācijas eksāmeniem lielākoties nozīmē vienkārši lasīt daudz blogu ierakstus un skatīties daudz mācību video. Tas ir relaksējoši, interesanti un tiešām arī izglītojoši un praktiskajā dzīvē (t.sk. darbā) noderīgi pielietojami. Bet skolas 12 gados iedzītais riebums pret mācību procesu kā …

Mācīties eksāmeniem == lasīt blogus un skatīties video Read more »