MoDo:Emuārs

Cilvēka daba visā tās pilnīgi sajātajā skaistumā.
July 8, 2010

Latviešu klaviatūra

Divi varianty – QWERTY un Dvorak. Ja nezini, kuru tev vajag, tad tev vajag QWERTY.

Latvian QWERTY by MoDo (1.2). Būtībā tas pats, kas laacz “Apostrofs”, tikai ar papildus specsimboliem.
Latvian-Dvorak by MoDo (1.2). Grūti iedomāties, ka vēl kāds bez manis šo gribētu lietot, bet lai jau ir nopublicēts.

Atarhivē ar 7-Zip (ja tev tā vēl nav, tad beidz piratēt WinRAR un pārej beidzot uz bezmaksas arhivatoru) un palaid setup.exe. Instalācija ir pilnībā autmātiska. Izveidots ar Microsoft Keyboard Layout Creator 1.4.

Mēmais taustiņš kā jau pie cilvēkiem — [‘], un šādi tādi bonusi arī zem [AltGr] (kas izpaužas kā labais [Alt] un/vai [Ctrl]+[Alt] kombinācija).

Decimālais atdalītājs ir punkts (nevis komats).

Šeit visi latviešu burti un specsimboli, un kā pie tiem tikt:

['], [Aa/Cc/Ee/Gg/Ii/Kk/Ll/Nn/Oo/Rr/Ss/Uu/Zz]   : Āā/Čč/Ēē/Ģģ/Īī/Ķķ/Ļļ/Ņņ/Ōō/Ŗŗ/Šš/Ūū/Žž

['], [,]           : ‘
['], [.]           : ’
['], [<]           : “
['], [>]           : ”
['], [=]           : ≠
['], [+]           : ±

[AltGr] + [c]      : ¢
[AltGr] + [e]      : €
[AltGr] + [t]      : ™
[AltGr] + [x]      : ×

[AltGr] + [C]      : ©
[AltGr] + [L]      : £
[AltGr] + [R]      : ®
[AltGr] + [Y]      : ¥

[AltGr] + [0]      : °
[AltGr] + [3]      : ♥
[AltGr] + [8]      : ∞
[AltGr] + [<]      : «
[AltGr] + [>]      : »
[AltGr] + [~]      : ≈
[AltGr] + [%]      : ‰
[AltGr] + [-]      : –
[AltGr] + [_]      : —
[AltGr] + [.]      : …
[AltGr] + [ ]      : (Non-breaking space - atstarpe, kas atdala vārdus, bet ne pārnešanai jaunā rindā)

Switch to our desktop site