"Tikai ne fakti". Meli LNT

Interneta vietne “Tikai Fakti” zem faktu atstāsta lozunga nodarbojas ar Armanda Leimaņa un viņa atbalstītāju LU Vēstures un filozofijas fakultātes lietā nomelnošanu, publicējot ļoti maz faktu, toties ļoti lielos apjomos kā faktus pasniedzot savu personīgo viedokli, teorijas, interpretācijas un brīžiem pat klajus apmelojumus. Tie praktiski vienmēr parāda Armandu un jebkuru, kurš nav nostājies pret viņu, negatīvā gaismā. Mans mērķis nav aizstāvēt vienu vai otru pusi, bet gan parādīt, ka Tikai Fakti, pretēji savam nosaukumam un paustajai nostājai, nebūt nenodarbojas ar objektīvas informācijas sniegšanu, bet gan acīmredzami un agresīvi cenšas izplatīt ļoti vienpusēju viedokli.
Objektīvi fakti un subjektīvi komentāri (ar skaidrām norādēm, kas ir kas) rakstam, kas publicēts šeit. Apmeklētāju komentāri, protams, atļauti, no publiskām norādēm uz pieļautām kļūdām nebaidos, tikpat publiski arī izlabošu — atšķirībā no Tikai Fakti, kuru aicinājums sūtīt viņiem e-pastu man rada vien vārga mēģinājuma apklusināt atšķirīgo viedokli iespaidu, ņemot vērā, ka komentēt blogā nav iespējams.

Tātad — TF raksts “Meli LNT raidījumā “Top 10″”

1. Līdz ar filozofijas studentu atklāto vēstuli publiskajā telpā…. (bet reāli vēstule ir tikai no viena personāža, pie tam Satori.lv portālā publicēta ar pseidonīmu);

Fakts: Vēstules autors tiešām ir Armands Leimanis — pēc iekšējās vēstules noplūdes viņš laboto publisko versiju nopublicēja Internetā (izmantojot Google Docs). Satori.lv vēlāk to pārpublicēja pēc savas iniciatīvas.
Viedoklis: Beidzot, pārmaiņas pēc, viens tiešām objektīvs komentārs (lai gan vēstulei ir arī atklāti piekritēji, tā kā nevar īsti uzskatīt, ka A. Leimanis paustu tikai viena cilvēka viedoklis). Žēl, ka tādi ir retums.

2. Viņš [A. Leimanis] publicēja vēstuli… (LU VFF Studiju programmas padomes sēdē A. Leimanis aizstāvējās, ka šo vēstuli esot nopludinājis I. Šlāpins);

Fakts: A. Leimanis publicēja vēstules publisko versiju, kas tika darīts pēc tam, kad tika nopludināta sākotnējā, kurai pieeja bija tikai noteiktai cilvēku grupai. Iekšējā vēstule bija emocionālāka un līdz ar objektīvi izvērtējamām apsūdzībām saturēja arī daudz subjektīva viedokļa, kam publiskā paziņojumā nebija paredzēts būt. TF vai nu apzināti, vai dēļ pašu nekompetences šīs vēstules jauc — LNT sižetā tiek runāts tikai par publisko versiju.

3. Runa ir par plaģiātiem, par to, ka atsevišķi pasniedzēji savos darbos izmantoja miruša filozofa tulkojumus, viņi principā ir izdevuši tulkojumus uz sava vārda… [pauze] iespējams… (šeit runas beigās A. Leimanis pēc uzkrītošas pauzes tomēr min vārdu “iespējams”);

Fakts: Pauzes nav, tie ir meli. Vārds “iespējams” seko tūlīt aiz “uz sava vārda…”, ar ievērojami mazāku pauzi, nekā starp dažiem citiem vārdiem Armanda teiktajā.
Viedoklis: Pauzes iespaidu varētu radīt tas, ka vārds “iespējams” ir uzsvērts.
Fakts: Ar pauzi vai bez, nekas no teiktā nav traktējams kā meli.

4. R. Kūlis nevis patstāvīgi tulkojis, bet gan patvaļīgi autorizējis no sava priekšgājēja Ata Rolava (tas ir apmelojums);

Fakts: Tas nav apmelojums, tā ir apsūdzība, kuru LNT atstāsta. TF atkal pauž personīgo uzskatu, turklāt par meliem nosaucot viedokļa/apsūdzības atstāstu.

5. Par spīti Bankovska rūpīgajai darba analīzei (kas par rūpīgu analīzi? vai ar to būtu domāts neliels raksts žurnālā RīgasLaiks un Satori.lv?);

Fakts: Atkal pausts (šoreiz netieši, retorisku jautājumu formā) TF subjektīvais viedoklis, ka Bankovska darbs nav gana rūpīgs. Katram cilvēkam ir pašam sava izpratne par to, kur beidzas nerūpīgs un sākas rūpīgs darbs.
Viedoklis: LNT, kā masu mēdijam, vajadzētu atturēties no šādiem subjektīviem terminiem, bet atturēties vajadzētu arī TF, kas netieši, bet ļoti jūtami norāda nevis uz subjektīvā termina pielietojuma neadekvātumu, bet gan tikai uz to, ka viņu viedoklis nesakrīt ar LNT pausto.

6. R. Kūlis gan pret viņu izteiktās apsūdzības kategoriski noraida un kameras priekšā runāt solās vien nākamnedēļ (klaji meli, jo pats R. Kūlis iepriekš esot zvanījis uz LNT, aizsūtījis savu Kultūras Foruma rakstu, kā arī piedāvājies pateikt kameras priekšā savas domas);

Fakts: Nav skaidrības. Publiski Kūlis neko tādu nav teicis.
Viedoklis: Faktu neizdodas apstiprināt, un ticēt uz vārda TF, kas jau diezgan skaidri parādījuši sevi kā personīgu viedokļu, puspatiesību un klaju melu publicētājus, nebūtu prāta darbs.

7. Ar Latvijas Universitātes akadēmiķu rindās… (R. Ķīlis tiek nosaukts par akadēmiķi, varbūt tas ir pieņemams angļu valodā attiecinot uz pasniedzējiem kā tādiem, bet Latvijā tie ir meli – R. Ķīlis nav akadēmiķis);

Fakts: Komentārs atbilst patiesībai. Latviešu vārds tiek izmantots ar angļu vārda nozīmi — angļu valodā “academician” ir jebkurš pasniedzējs universitātē vai koledžā, bet latviešu valodā šis vārds nozīmē akadēmijas locekli, kas R. Ķīlis tiešām nav.
Viedoklis: No šoka gandrīz apsēdos. :P Jau otrais tiešām objektīvais, faktuālais komentārs. Diemžēl nenozīmīgs, jo tam nav pilnīgi nekāda sakara ar filozofijas lietu — R. Ķīlis komentē situāciju, izsakot savu viedokli, un tas, ka viņš kļūdaini nosaukts par akadēmiķi, nevis augstskolas pasniedzēju, nekādi nemaina viņa teikto.

8. Filozofijas fakultāte ir īpašs rūpju bērns… [M. Auziņš] (šādas fakultātes LU nav, aplams nosaukums, pie tam nekad līdz šim laikam tā nav tikusi nosaukta par rūpju bērnu);

  • Fakts: M. Auziņš nenosauca pilnu fakultātes nosaukumu.
    Viedoklis: Fakts ir nenozīmīgs, nav sakara ar sūdzībām un apsūdzībām (cilvēki sarunās praktiski vienmēr saīsina garus nosaukumus), bet norāda uz TF tieksmi nomelnot M. Auziņu, izmantojot pat vismuļķīgākos ieganstus.
  • Fakts: Nav zināms, vai agrāk kāds Vēstures un filozofijas fakultāti ir nosaucis par rūpju bērnu vai nē.
    Viedoklis: Vēl viens pilnīgi nenozīmīgs, ar lietu praktiski nesaistīts fakts, kas liek domāt, vai TF autoram viss kārtībā ar galvu, ja nu jau par meliem tiek uzskatīts jebkurš apzīmējums, kas nav ticis izmantots jau agrāk.

9. …filozofijas funkcionāru interešu konfliktus, dala naudu savējiem, to jau kopš septembra izmeklē KNAB. (klaji meli, naudu savējiem nedala, te tiek izmantota skatītāju nezināšana par ekspertīzēm);

Fakts: Sižetā ir teikts “dalot naudu”, nevis “dala naudu”, t.i. — tiek norādīts uz interešu konflikta būtību, nevis izvirzītas vai uzturētas apsūdzības.
Fakts: KNAB tiešām izmeklē šādu interešu konfliktu (Diena.lv raksts). Vēl 12. martā izmeklēšana turpinājās un slēdzienu nebija, tā kā samelots nekas nav.

10. R. Kūļa tulkojuma oriģinalitātes izvērtēšanu rektors nodevis LU ētikas komisijai un spriedumu sola mēneša laikā (sarkastiski piebilstot – un iespējams, ka M. Auziņš spriedumu jau uzrakstījis, vēl tikai jāpastrādā ar ekspertiem!)

Fakts: TF raksta klajus melus. Sižetā nekādu sarkastisku piebilžu nav, viss komentārs (iekavās) ir pilnībā TF izdomājums!

11. Kamēr apsūdzēto pasniedzēju aizstāvībai 35 filozofijas studenti parakstījuši vēstuli. (patiesībā studentu parakstu skaits ir 53, līdz ar to studentu skaita samazināšana ir tendenciozi meli no raidījuma un A. Leimaņa puses);

Fakts: Avīzē “Diena” publicēto vēstuli ir parakstījuši 35 studenti, tikai pēc šīs publikācijas tai savus parakstus pievienoja vēl 18. LNT, tātad, sniedza novecojušu, bet ne būtībā nepatiesu informāciju.
Fakts: Apsūdzībai, ka parakstu skaita samazināšana (ja tāda būtu notikusi) veikta apzināti un ka par to jebkādā veidā būtu atbildīgs A. Leimanis (vai jeburš cits, izņemot LNT žurnālistus) nav nekāda pamatojuma.
Viedoklis: Atkal skaidri redzama TF vēlme nomelnot Armandu par katru cenu — tikai daļēji patiesa apsūdzība par publikas maldināšanu, kas pilnīgi bez jebkāda pamatojuma nosaukta par apzinātu un “piešūta” Armandam.

12. Filozofijas studiju programmas padome rosinājusi A. Leimani no augstskolas atskaitīt, bet rektors Auziņš mierina, ka reāla pamata atskaitīšanai nav. (A. Leimani aicināja eksmatrikulēt sakarā ar astoņu LU kārtības noteikumu pārkāpšanu, kas visi ir pamatoti);

Fakts: Raidījuma tapšanas un raksta publicēšanas brīdī šie punkti nekur nebija publicēti vai pieejami, principā TF pieprasīja lasītājam ticēt viņiem uz vārda.
Fakts: Vēlāk izrādījās, ka pārkāpumi nav vis tik pamatoti, kā TF pauž. Pilna analīze šeit http://bit.ly/tikaifakts, kopsavilkums sekojošs: padomē tika balsots par tās kompetencē neesošu lēmumu, kas savukārt balstīts uz dažādu nolikumu un kārtību punktiem, kas lielākoties nav tikuši pārkāpti, un dažos gadījumos neattiecas uz notikuma būtību vispār. No piesauktajiem astoņiem punktiem tikai divi izrādījās attiecināmi uz lietu, un tie paši subjektīvi vērtējami un tāpēc neviennozīmīgi (par LU prestiža vairošanu un cieņu pret pasniedzējiem).

13. Ka dažu filozofu galvas ripos, tas notiks jau pavisam drīz, 11. maijā beigsies to pilnvaras Zinātnes padomē (nesaprotams un draudu pilns apgalvojums, kas nepamatoti publikas acu priekšā saista LZP pārvēlēšanas ar filozofu notikumiem).

Fakts: Kaut arī citātā ir izlaists sākums “Kuluāros runā”, komentārs ir korekts — VFF lietai nav nekāda tieša sakara ar Zinātnes padomi vai notikumiem tajā.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*